Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Spørsmål om navn på ny kommune i Indre Østfold overlates til departementet

Askim, Eidsberg, Hobøl, Spydeberg og Trøgstad kommuner har ikke blitt enige om forslag til navn på den nye kommunen som skal virke fra 1. januar 2020. Fylkesmannen har i dag anmodet Kommunal- og moderniseringsdepartementet om å ta stilling til spørsmålet.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 19.09.2017

Stortinget besluttet 8. juni 2017 at Askim, Eidsberg, Hobøl, Spydeberg og Trøgstad kommuner skal slås sammen fra 1. januar 2020.

Fylkesmannen arrangerte et felles kommunestyremøte for de fem kommunene i Askim kulturhus 12. juni 2017 der temaene i inndelingslova § 25 bokstav a til e ble drøftet. I etterkant av fellesmøtet ble det avholdt kommunestyremøter hvor det ble fattet vedtak om de samme punktene.

Kommunene synes å ha fattet likelydende vedtak når det gjelder blant annet antall medlemmer i det nye kommunestyret (45) og fellesnemndas sammensetning og mandat. Kommunene har ikke blitt enige om et felles forslag til navn på den nye kommunen.

Fylkesmannen har i dag, på vegne av de fem kommunene, anmodet departementet om å ta stilling til navnespørsmålet raskt. Du finner en lenke til vårt brev i høyremargen.

Myndigheten til å endre kommunenavn ligger til Kongen i statsråd, jf. kommuneloven § 3 nr. 3.