Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Møte om kommunesammenslåing i Indre Østfold

Fylkesmannen inviterer kommunene i Indre Østfold til møte for å drøfte nye momenter og forutsetinger for kommunesammenslåinger. Møtet finner sted i Askim rådhus 14. desember.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 06.12.2016

Fylkesmannen skal innen utgangen av året gi en tilleggstilråding til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) om kommunestrukturen i Østfold. Etter at Fylkesmannen la frem sin tilråding 29. september, har situasjonen i Spydeberg endret seg. Spydeberg ønsker nå å bli en del av den nye kommunen. Formannskapet i Eidsberg ser også behovet for strukturelle endringer og ønsker å bli en del av en samlet kommune i Indre Østfold slik Fylkesmannen har tilrådet.

Fylkesmannen har derfor invitert alle kommunene i Indre Østfold til en et møte for å drøfte den nye situasjonen. Et av spørsmålene Fylkesmannen ønsker svar på fra kommunene er om de i lys av de nye forutsetningene nå ønsker å bli en del av en samlet kommune i Indre Østfold fra 2020. Fylkesmannen ønsker også svar på hvordan de ulike kommunene i Indre Østfold stiller seg til en eventuell etablering av en kommune der Hobøl, Spydeberg, Askim og Eidsberg inngår. 

Omleggingen av kommunenes inntektssystem får også innvirkning på spørsmålet om kommunestørrelse fremover. Kommunene har nå en bedre oversikt over vikningen av det nye inntektssystemet sammenlignet med juni i år da de fattet sine vedtak om kommunereformen.