Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Forskrift om Indre Østfold kommune

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i dag fastsatt forskrift om sammenslåing av kommunene Askim, Eidsberg, Hobøl, Spydeberg og Trøgstad til Indre Østfold kommune.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 11.12.2017

I forskriften gis Indre Østfold kommune unntak fra eiendomsskatteloven i en overgansperiode fra 1. januar 2020 til 31. desember 2021. I denne perioden kan eiendomsskatteregimene som gjaldt i de fem tidligere kommunene videreføres.

I forskriften presiseres også at kommuneplaner og kommunedelplaner etter plan- og bygningsloven kapittel 11, inkludert arealdelen, gjelder inntil de erstattes av nye planer vedtatt av det nye kommuenstyret.