Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Kommuneproposisjonen for 2018

Kommuneproposisjonen for 2018 ble lagt fram av regjeringen den 11. mai. Proposisjonen inneholder forslag om økonomisk opplegg for kommunene for 2018, og i tillegg presenteres status for kommunereformen.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 12.05.2017

Her er lenker til Kommuneproposisjonen og til presentasjon fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet om innholdet i proposisjonen. I tillegg er det lenker til presentasjon om status for kommunereformen og om de juridiske rammene for reformen.