Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Kommunene i Østfold får en vekst i frie inntekter på 2,5 % i 2018

Statsbudsjettet gir kommunene på landsbasis en vekst i frie inntekter på 2,6 % i 2018 beregnet ut fra anslag på regnskap 2017. Pris- og lønnsveksten er anslått til 2,6 % slik at realveksten blir 0 %.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 12.10.2017

Den manglende realveksten i frie inntekter fra 2017 til 2018 må sees i sammenheng med at skatteanslaget for 2017 nå er betydelig oppjustert. Her er presentasjoner som gir en oversikt over kommuneopplegget i statsbudsjettet med særlig blikk på utviklingen for kommunene i Østfold.