Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Beat for Beat 2018

Her kan du se videoopptak fra fornyingskonferansen for Østfold-kommunene "Beat for Beat 2018".

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 31.05.2018

Klikk på lenkene under for å se video av de enkelte innleggene. Du kan laste ned programmet og presentasjonen ved å klikke på lenkene til høyre.

Video fra "Beat for Beat" 2018

Videoopptak av innleggene

Dag 1 - 31. mai 2018

Østfold i Viken v/fylkesmann Trond Rønningen

Arbeidet med Viken fylkeskommune v/fylkesordfører Ole Haabeth og fylkesrådmann Anne Skaug

Finnes det noen grenser? v/fylkeskartsjef Tor Ivar Solsrud Majercsik

Veien til nye og bedre kommuner i Viken v/kst. rådmann Jane Short Aurlien i Ski kommune og stedfortredende rådmann Else Karin Myhrene i Oppegård kommune

Hvilke forventninger har kommunene til fylkeskommunale og statlige myndigheter i nye Viken? v/ordfører Erik Unaas i Eidsberg kommune 

Hvilke forventninger har kommunene til fylkeskommunale og statlige myndigheter i nye Viken? v/rådmann Synnøve Rambekk i Askim

Østfold i Viken? v/ordfører Jon-Ivar Nygård i Fredrikstad kommune

Arbeidsplasser i Østfold og Viken v/Yngve Trandem i Mosseregionens næringsutvikling AS

Barn i Østfold - Sjumilssteget og barnekonvensjonen v/Kjell-Olaf Richardsen, Grete Reitan og Kjersti Salberg fra Fylkesmannen i Østfold 

Dag 2 - 1. juni 2018

Partnerskap for næringsutvikling i Østfold v/næringssjef Anne Wold i Østfold fylkeskommune

Digital bærekraft Østfold - DBØ v/Thor Moen i Smart Innovation Norway

Samarbeid om digitalisering i kommunene v/Bjørn Sjøvold, leder av rådmannsutvalget

Smarte byer og samfunn i Østfold v/rådmann Ole Petter Finess og prosjektleder Gard Jenssen i Fredrikstad kommune

Automatisering i Mellerud og Uddevalla kommun i Sverige v/utvecklingschef Roger Granat

Innovasjon i Sarpsborg kommune v/rådmann Unni Skaar

Automatisering, smarte sykehjem og el-biler i Halden kommune v/rådmann Roar Vevelstad og leder kommunikasjon og service Martin Vik

Fra kommunens verdier til verdier for innbyggerne - samarbeid i et nettverk av kommuner v/rådmann Dag W. Eriksen

Automatisering, Internet of Things (IoT), kunstig intelligens i kommunenev/Chief commercial officer Stephan Sinnige i eSmart Systems

Personvern og en presidentdatter fra Hærland v/direktør for Datatilsynet og forfatter Bjørn Erik Thon

Takk for gode 15 år i Østfold og velkommen til Viken v/leder KS Østfold, Inger-Lise Skartlien