Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Viktig endring i helsekrav til førerkort

Helsekrav til førerkort § 36 nr. 8 er nå opphevet ved endringsforskrift. Dette medfører at bruk av antipsykotika, antiepileptika og antidepressiva heretter skal vurderes etter § 35. I tillegg er teksten i § 20 nr. 5 bokstav B endret ved at det er lagt til "i våken tilstand". Begge endringene  trådde i kraft 25.10.17.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 27.10.2017

Endingene er pr. dato ikke kommet med i Helsedriektoratets veileder til helsekravene (førerkortveilederen), men er allikevel rettskraftige.  Følg med i "om veilederen" hvor endringer blir loggført.  

Lenker til forskriften, førerkortveilederen og høringsnotatet finner du på høyre side.