Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Nye helsekrav for førerkort iverksettes 01.10.16

De nye helsekravene blir for de fleste helsetilstander mer liberale, men for bruk av noen medikamenter som kan påvirke årvåkenhet og kjøreevne blir de strengere. De fleste kravene blir omtrent på det nivået Fylkesmannen i dag kan innvilge dispensasjon. Intensjonen med helsekravene er trafikksikkerhet og dispensasjonsmuligheten fra de nye kravene faller for det meste bort.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 04.12.2015

De nye helsekravene er tilgjengelige på Lovdata (forskrift om førerkort m.m. vedlegg 1). Se lenke på høyre side.

Fylkesmannen vil holde kurs for allmennleger i fylket i august/september. Invitasjon er lagt ut på vår nettside under "kurs og konferanser".