Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Nye helseattester og krav om egenerklæring

I juni 2017 kom det nye helseattester til førerkort. Disse er tilgjengelige i fastlegenes EPJ. I tillegg presiseres at egenerklæringskjemaet er en del av helseattesten og skal fylles ut av søker (pasient) før legen fyller ut helseattesten. Se lenker på høyre side.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 07.08.2017