Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Kasuistikker til kurs for leger i nye helsekrav til førerkort

Her er presentasjonen med kusuistikker til kursene (PDF):

Presentasjon

Ta med endringsforskriften. Den finner du her:

Forskrift om endring i førerkortforskriften

Oppdatert program finner du her (programmet er det samme for de tre kursene)

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 30.08.2016