Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Førerkort er gyldig til fylte 75 år fra 19. januar 2013

Personer som har helseattest som utløper før vedkommende fyller 75 år, kan vente med å fornye førerkortet med helseattest til 75-års dagen.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 13.11.2012

Etter fylte 75 år kreves helseattest og fornyelse av førerkortet. Fastlegen avgjør om helseattesten skal være gyldig for 1, 2, 3, 4, eller 5 år, avhengig av søkers helsetilstand. Førerkortet får tilsvarende gyldighetstid.

Det norske regelverket har til nå krevd helseattest for alle over 70 år for at førerkortet skal være gyldig. De nye førerkortreglene krever at gyldighetsperioden skal fremgå av selve førerkortet, og ikke av supplerende dokumentasjon.

Den økte levealderen og den generelle helsetilstanden i befolkningen er et argument for at førerkortet skal være gyldig til 75 år. Helsedirektoratet støtter endringene.

Fastlegene har plikt til å melde ifra til helseavdelingen hos fylkesmannen dersom den enkelte ikke fyller helsekravene uavhengig av alder.

Overgangsregler:
Personer som har fylt 75 år før 19. januar 2013 og som har helseattest som utløper etter nevnte dato, kan vente med å fornye til helseattesten utløper.