Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Endringer i veilederen til helsekravene

Helsedirektoratet oppdaterer veilederen fortløpende. Under fanen "om veilederen" i veilederen er det en endringslogg. Følg med på denne. Siste endring var 22.12.17:

 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 07.02.2018

22.12.2017: Endringer utført som følge av at § 36 nr. 8 ble tatt ut av førerkortforskriftens vedlegg 1. Tekst som omhandlet denne bestemmelsen er erstattet med nye anbefalinger i kapitlene Epilepsi og epilepsilignende anfall, Psykiske lidelser og svekkelser og Midler (alkohol, rusmidler og legemidler) som kan påvirke kjøreevnen. En korreksjon i Hjerte- og karsykdommer under Bradykardi uten synkope med indikasjon for pacemaker, samt noen mindre korreksjoner under Praktisk i Hjertesvikt, klaffesykdommer og kardiomyopatier.