Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Medaljer og ordener

Oppdatert 19.12.2022

Kongens fortjenstmedalje ble stiftet av H.M. Kong Haakon VII 1. februar 1908. Den deles ut som belønning for innsats av særlig samfunnsgagnlig natur.

Fortjenstmedaljen utdeles som belønning for:

  • pionerinnsats eller annen spesiell innsats av særlig samfunnsgagnlig natur på områder som kunst, kultur, vitenskap, næringsliv, sosialt og humanitært arbeid
  • særlig fortjenstfull ulønnet innsats over lengre tid i samfunnslivet, i offentlige eller private verv, i frivillige organisasjoner eller i annen virksomhet av samfunnsnyttig betydning
  • særlig fortjenstfullt arbeid gjennom lang tid i privat eller offentlig tjeneste, der innsatsen har ligget betydelig over det normale, og der ved­kommende også har vist aktivt samfunnsengasjement utover sin arbeidsinnsats
  • en livsinnsats som kan stå som eksempel for andre

Statuttene for tildeling av Kongens fortjenstmedalje endres i tråd med samfunnsutviklingen. Den siste endringen ble gjort 30. mars 2012. Etter de nye statuttene blir det ved vurderingen av kandidater lagt avgjørende vekt på samfunnsnyttig innsats over lengre tid, inkludert frivillig arbeid og engasjement. Samtidig legges det ikke lenger vekt på tjenestetid på 40 år eller mer.

Endringen innebærer også at benevningen «Kongens fortjenstmedalje i sølv» faller bort og blir erstattet av "Kongens fortjenstmedalje". Kongens fortjenstmedalje i gull blir heretter bare tildelt i helt ekstraordinære tilfeller og kan ikke søkes om.

St. Olavs orden

St. Olavs orden ble stiftet av Kong Oscar I 21. august 1847 og ble sist revidert 19. juni 2015. Ordenen tildeles som belønning for ”utmerkede fortjenester av fedrelandet og menneskeheten”.

Søknad om tildeling av Kongens fortjenstmedalje og St. Olavs orden stiles til H.M. Kongen og sendes via Statsforvalteren i det fylket der kandidaten bor.

Vis mer


Publisert 08.11.2018

Kongens fortjenstmedalje til Karin Randi Endsjø

Karin Randi Endsjø fikk onsdag 31.10.2018 overrakt diplom og Kongens fortjenstmedalje av ordføreren i Råde kommune, Rene Rafshol.


Publisert 05.03.2018

Kongens fortjenstmedalje til Ranveig Brandsrud Henning

Ranveig Brandsrud Henning fra Mysen fikk tirsdag, 27.02.2018 kl 19 overrakt diplom og Kongens fortjenstmedalje av ordføreren i Marker kommune, Kjersti N. Nielsen.


Publisert 16.08.2017

Kongens fortjenstmedalje til Turid Iren Almvik Meyer

Turid Iren Almvik Meyer fra Fredrikstad fikk tirsdag 15. august overrakt diplom og Kongens fortjenstmedalje av ordføreren i Fredrikstad kommune.


Publisert 29.11.2016

Kongens fortjenstmedalje til Jørn Sigurd Enger

Jørn Sigurd Enger fra Fredrikstad fikk 27.11.16 overrakt diplom og Kongens fortjenstmedalje av ordføreren i Fredrikstad kommune. Overrekkelsen fant sted i forbindelse med julegateåpningen i gamlebyen i Fredrikstad.


Publisert 13.03.2016

Kongens fortjenstmedalje til Steinar Hegart Ekvik

Steinar Hegart Ekvik fra Kråkerøy fikk 13. mars 2016 overrakt diplom og Kongens  fortjenstmedalje av ordføreren i Fredrikstad kommune. Overrekkelsen fant sted i forbindelse med årsmøtet i Kråkerøy menighet.


Publisert 23.04.2015

Kongens Fortjenstmedalje til Johan Birger Fjærestad

Johan Birger Fjærestad fikk 23. april 2015 overrakt Kongens Fortjenstmedalje og diplom av ordfører i Sarpsborg, Sindre Martinsen-Evje. Overrekkelsen fant sted i forbindelse med et arrangement på Gardermoen.


Publisert 19.03.2015

Vil hedre krigshelter med minnemedalje

Kjenner du noen som fortjener minnemedalje for sin innsats under andre verdenskrig? Da oppfordrer vi deg til å ta kontakt med din kommune og fortelle om hvem som fortjener å bli hedret innen 10. april.


Publisert 12.10.2014

Kongens Fortjenstmedalje til Iren Kinn

Iren Kinn fikk 12. oktober 2014 overrakt Kongens Fortjenstmedalje og diplom av ordfører René Rafshol i Råde kommune.  Overrekkelsen fant sted i forbindelse med et arrangement i Effata bedehus i Saltnes.


Publisert 25.09.2014

Kongens Fortjenstmedalje til Are Høidal

Are Høidal fikk 25. september 2014 overrakt Kongens Fortjenstmedalje og diplom av ordfører Erik Unaas i Eidsberg kommune.  Overrekkelsen fant sted i forbindelse med et arrangement i Eidsberg ungdomsskole.


Publisert 23.09.2014

Safia Abdi Haase er utnevnt til Ridder 1. klasse av St. Olavs Orden

H.M. Kongen har utnevnt sykepleier Safia Abdi Haase, Halden til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for hennes arbeid til beste for kvinners og barns livsvilkår.