Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Bosetting av flyktninger

Bosettingsprosjektet var et toårig prosjekt som ble avsluttet ved utgangen av 2016. På bakgrunn av de gode resultatene og tilbakemeldingene fra samarbeidspartnerne vil Fylkesmannen i Østfold stimulere til videreføring av enkelte av de gode grepene som prosjektet har etablert.

Bosettingsbehovet er uforutsigbart og kan igjen øke. Det er viktig med forebyggende og langsiktig innsats og å se bosetting og integrering i nær sammenheng. Innsatsen og de gode erfaringene med økt samordning mellom ulike offentlige aktører videreføres.

Husbanken, IMDi, NAV Østfold, Bufetat og Østfold fylkeskommune har inngått en samarbeidsavtale “velferd og utvikling”. Avtalen retter seg mot en bredere målgruppe og flere velferdsområder enn i prosjektperioden (se samarbeidsavtalen side 30-31).

I det fremtidige arbeidet vil møteplassen faglig forum bli opprettholdt, og nettverket av kommunekontakter vurderes viderført.

Se kunnskapsbeskrivelse - sluttrapport 21. februar 2017 her. 


Publisert 02.12.2016

Nettverkssamling om introduksjonsprogrammet og norskopplæring

Meld deg på utvidet samling i bosettingsprosjektet om introduksjonsprogrammet og norskopplæring.


Publisert 02.12.2016

Frivillighetskonferanse 15. desember

Meld deg på konferansen, som er den andre av tre konferanser i konferanserekken. Konferanserekken er et resultat av et bredt samarbeid med lokale aktører med et felles ønske.


Publisert 15.11.2016

Kommunikasjon og språkbarrierer

Onsdag 14. desember arrangerer vi kurs i kommunikasjon og tolking fra et helseperspektiv, med ekstra vekt på barn. 


Publisert 01.11.2016

Veiviseren.no - bolig for velferd

Veiviseren.no er en digital verktøykasse utviklet primært for kommunene, hvor det nå er samlet «alt på ett sted» innenfor bolig – og tjenesteområdet på både strategisk og operativt nivå.


Publisert 26.10.2016

Nettverkssamling i bosettingsprosjektet Østfold

Bosettingsprosjektets kontaktpersoner i kommunene hadde samling
21. oktober 2016.

 


Publisert 13.09.2016

Psykososial oppfølging av flyktninger og asylsøkere

Fylkesmannen i Østfold, RVTS og IMDi hadde en samling 15. september med tema psykososial oppfølging av flyktninger og asylsøkere.


Publisert 25.08.2016

Grensesprengende kulturinnovasjon - konferanse om mangfold, inkludering og likeverd

Onsdag 16. november inviterer Fylkesmannen i Østfold og Østfoldmodellen til konferanse med en humoristisk og entusiastisk betraktning av mangfold, inkludering og likeverd.


Publisert 22.08.2016

Kunnskap om praksisutvikling innen levekår og mangfold

9. november inviterer vi til konferanse hvor forskning og utviklingsprosjekter i Østfold deler kunnskap, erfaring og resultater. Konferansen arrangeres i samarbeid med Høgskolen i Østfold, Fylkesmannen i Østfold, IMDi, Fylkeskommunen i Østfold og Husbanken.


Publisert 05.08.2016

Konferanse – Østfold, mangfold og frivillighet

For ett år siden kom det en flyktningestrøm gjennom Europa. For mange ble det en oppvåkning. Den synliggjorde at stat, fylkeskommune og kommune ikke kan løse alle utfordringer alene. Noen ganger er sivilsamfunnet helt avgjørende for å håndtere problemer.

Frist for påmelding er 10. august.
Meld deg på konferansen her: Påmelding frivillighetskonferanse 29. august

 


Publisert 17.06.2016

Bosettingsprosjektets faglige forum

Presentasjonene fra faglig forum 6. juni finner du her:

Bosetting av flyktninger - presentasjoner faglig forum 6. juni