Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Svar på prinsipielt spørsmål om språkpraksis som en del av opplæring i norsk

Justis- og beredskapsdepartementet har svart på en henvendelse fra IMDI og Kompetanse Norge om språkpraksis.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 16.11.2017

Henvendelsen er todelt, den omfatter både et prinsipielt spørsmål om språkpraksis kan inngå som en del av opplæringen i norsk og samfunnskunnskap, jf. introduksjonsloven §§ 17 og 18, og et konkret forslag til endringer i regelverket.

Se svarbrevet i sin helhet på høyre side.