Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Opplæring innen kriminalomsorgen

Oppdatert 28.02.2022

Ifølge internasjonale konvensjoner skal ingen nektes rett til utdanning, heller ikke de som sitter i fengsel.

Retten til opplæring og utdanning er den samme for innsatte i fengsel som for øvrige borgere i Norge. Fylkeskommunene er faglig og administrativt ansvarlige for utdanningen i fengslene. Lokale videregående skoler har det praktiske ansvaret for opplæringen.

Statsforvalteren i Vestland er delegert (fra Udir) et faglig koordinerende ansvar for opplæringa innen kriminalomsorgen i Norge.

Vis mer