Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Fylkesmannens høringssvar - forslag til nytt kapittel om skolemiljø

Kunnskapsdepartementet har sendt ut et forslag til endring i opplæringsloven og friskoleloven om elevenes skolemiljø. Her kan du lese høringssvaret fra Fylkesmannen i Østfold.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 04.07.2016