Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Kompetanse for mangfold 2017

Vi inviterer kommuner og fylkeskommune til å delta i «Kompetanse for mangfold 2017». Kompetanse for mangfold skal gi et kompetanseløft på det flerkulturelle området for skoler og barnehager som deltar.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 30.01.2017

I Østfold inviterer vi inntil 5 kommuner/fylkeskommune til å delta. Kommunene deltar med både skoler og barnehager, gjerne to av hver, 4 virksomheter totalt. Vi ber dere gi tilbud til både kommunale og private barnehager. Fylkeskommunen deltar med videregående skoler, også 4 totalt.

Søk om deltakelse på skjemaet under innen 16. februar 2017.

Høsten 2013 ble det igangsatt et kompetanseløft på det flerkulturelle området – Kompetanse for mangfold. Den femårige satsingen er begrunnet med at minoritetsspråklige barn, unge og voksne møter særskilte utfordringer i utdanningsløpet. I 2017 skal fylker som har deltatt tidligere delta en gang til. Østfold er en av disse. 

Målet er at ansatte i barnehager og skoler skal være i stand til å støtte barn, elever og voksne med minoritetsbakgrunn på en måte som bidrar til at disse fullfører og består utdanningsløpet.

Kompetanseutviklingen skal være barnehage- og skolebasert. Det forutsetter at barnehagen og skolen med ledelsen i spissen, deltar i en prosess der en utvikler barnehagens og skolens kompetanse. Hver enhet som deltar, vil bli tildelt 100 000 kroner for å arbeide med utviklingsarbeidet i barnehagen og skolen.

Høgskolen i Østfold skal bidra med faglig støtte og prosessveiledning til virksomhetene som deltar. Fylkesmannen skal bidra med opplæring i regelverket knyttet til temaet.

For ytterligere beskrivelse av samarbeidsforhold og rollefordeling, se vedlagte dokument.