Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

17.12.2018

Oppstart for Fylkesmannen i Oslo og Viken

Første januar 2019 er det nye fylkesmannsembetet for Oslo og Viken et faktum. Fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland gleder seg.


30.11.2018

Tilskudd til psykologer

Lovkrav om at kommunene skal ha psykologkompetanse trer i kraft fra 2020. Tilskuddsordningen er et sentralt virkemiddel for å øke rekrutteringen og skal bidra til at psykologkompetanse blir tilgjengelig over hele landet ved innføring av lovkravet.

Med forbehold om Stortingets budsjettvedtak utlyses tilskuddet med beløp: 205 mill kroner
Referanse: Kap 765 post 60 Helse og omsorgsdepartementet

Det er en forutsetning for tilskudd at psykologen har autorisasjon


08.11.2018

Kongens fortjenstmedalje til Karin Randi Endsjø

Karin Randi Endsjø fikk onsdag 31.10.2018 overrakt diplom og Kongens fortjenstmedalje av ordføreren i Råde kommune, Rene Rafshol.


24.10.2018

Fylkesmannen i Oslo og Viken besøker kommunene

Fra nyttår blir Valgerd Svarstad Haugland fylkesmann i Oslo og Viken. Nåværende fylkesmann Trond Rønningen i Østfold blir assisterende fylkesmann i det nye fylkesmannsembetet. Den nye ledelsen besøker nå kommunene i Østfold og Buskerud for å bli bedre kjent.


19.10.2018

Status for avlingsskadeerstatning i Østfold

To uker før søknadsfristen har over 1100 Østfold-bønder sendt inn søknad om erstatning etter avlingssvikt. Av disse er nesten 500 søknader sendt videre fra kommunen til Fylkesmannen i Østfold.


10.10.2018

Anne Karin Olli møtte kommunene

Statssekretær Anne Karin Olli møtte kommunene i Østfold den 9. oktober. Hun presenterte kommuneopplegget i forslaget til statsbudsjett.


08.10.2018

Kommunene i Østfold får en vekst i frie inntekter på 3,2 % i 2019

Statsbudsjettet gir kommunene på landsbasis en vekst i frie inntekter på 2,9 % i 2019 beregnet ut fra anslag på regnskap 2018. Pris- og lønnsveksten er anslått til 2,8 % slik at realveksten blir 0,1 %.


08.10.2018

31,5 millioner kroner i skjønnsmidler til kommunene i Østfold

Fylkesmannen har fordelt 31,5 millioner kroner til kommunene i skjønnstilskudd for 2019. 7,5 millioner kroner er holdt tilbake for senere fordeling.


30.08.2018

Endringer i embetsledelsen fra 1.september

Kjersti Gram Andersen slutter hos Fylkesmannen i Østfold og begynner i stillingen som plansjef i Ski kommune. Espen Pålsrud er tilsatt som assisterende fylkesmann etter Kjersti Gram Andersen fra 1. september 2018.


02.08.2018

Fangst av edelkreps i Østfold 2018

På grunn av fare for spredning av krepsepest er det strenge restriksjoner på fangst av edelkreps (Astacus astacus).


Flere nyheter Få nyhetsvarsel

Følg oss på sosiale medier