Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Publikasjoner

Informasjonshefte om Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Embetet gjennomfører mange planlagte tilsyn og disse rapportene finner du her.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 08.10.2012

Fylkesmannens årsrapport for 2017 til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (PDF-format)

Fylkesmannens årsrapport for 2016 til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (PDF-format)

Fylkesmannens årsrapport for 2015 til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (PDF-format)

Fylkesmannens årsrapport for 2014 til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (PDF-format)

Fylkesmannens årsrapport for 2013 til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (PDF-format)

Fylkesmannens årsrapport for 2012 til Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (PDF-format)

Miljøvernavdelingens brosjyrer og faktaark 

Miljøvernavdelingens rapporter og forvaltningsplaner