Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Organisasjon og ledelse

Fylkesmannen er Kongens og regjeringens representant i sitt fylke, og skal bidra til at Stortingets og regjeringens mål og retningslinjer blir fulgt opp.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 08.10.2012

Fylkesmannen utfører oppgaver som følger av lov, forskrifter og pålegg fra overordnede statlige myndigheter, og har en sentral rolle som bindeledd og koordinator mellom stat, fylkeskommune og kommuner.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus er organisert i 2 staber og 8 avdelinger og har ca. 330 ansatte. Klikk på lenke til organisasjonskartet for mer informasjon om de ulike stabene og avdelingene.

Ledergruppen hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus:

 

 

 

 

Fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland
Forværelse: 22 00 35 09

 

 

 

 

Assisterende fylkesmann Ranveig Bjerkmo
Forværelse: 22 00 35 09

Tor Håkon Skomsvold

 

 

Administrasjonsavdelingen
Administrasjonssjef Tor Håkon Skomsvold
Telefon: 22 00 35 42
fmoaths@fylkesmannen.no

 

 

 

Barnehage- og utdanningsavdelingen
Utdanningsdirektør Grethe Hovde Parr
Telefon: 22 00 38 01 / 913 51 242
fmoagpa@fylkesmannen.no

 

 

 

 

Beredskapsstaben
Fung. beredskapssjef Morten Ingvaldsen
Telefon: 22 00 36 97
fmoamin@fylkesmannen.no

 

 

 

Helseavdelingen
Fylkeslege Jan Petter Odden
Telefon: 22 00 39 01
fmoajod@fylkesmannen.no

 Odd Meldal

 

 

 

Juridisk avdeling
Fung. avdelingsdirektør Odd Meldal
Telefon: 22 00 36 24
fmoaome@fylkesmannen.no

 

 

 

Landbruksavdelingen
Landbruksdirektør Morten Ingvaldsen
Telefon: 22 00 36 97
fmoamin@fylkesmannen.no

 

 

 

 

Miljøvernavdelingen
Fung. fylkesmiljøvernsjef Ellen Lien
Telefon: 22 00 36 62
fmoaeli@fylkesmannen.no

Avdelingsdirektør vergemål Eldbjørg Sande

 

 

 

Vergemålsavdelingen
Avdelingsdirektør Eldbjørg Sande
Telefon: 22 00 35 80
fmoaesa@fylkesmannen.no

 

 

Samordningsstaben
Ledes av assisterende fylkesmann
Telefon: 22 00 35 09
fmoapostmottak@fylkesmannen.no 

Foto: Bente Rygg

 


Sosial- og familieavdelingen
Avdelingsdirektør Bente Rygg
Telefon: 22 00 35 98
fmoabry@fylkesmannen.no