Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Kontakt oss

Publisert 10.09.2018

Lenke til oppdatert kontaktinformasjon 

Kontortiden er fra kl. 0800 til kl. 1545 alle hverdager.

I perioden 15. mai til 15. september er kontortiden fra kl. 0800 til kl. 1500.

Telefon sentralbord: 22 00 35 00.

Telefonliste ansatte

Besøksadresse:
Holberg Terrasse, Stensberggata 27, Oslo

Postadresse for brevpost:

Fylkesmannen i Oslo og Akershus
c/o Fylkesmannen i Østfold
Postboks 325
1502 Moss

E-postadresse:  fmoapostmottak@fylkesmannen.no  E-post må ikke brukes når du skal sende personopplysninger og annen sensitiv informasjon. For sikker melding benytt en av lenkene nedenfor.    

Sikker melding til Fylkesmannen:
Skjema som krever innlogging med MinID, BankID osv. som kan benyttes til sikker sending av melding, eller ettersending av dokumentasjon. 

Sikker melding til Fylkesmannen fra bedrifter og virksomheter

Sikker melding til Fylkesmannen fra privatpersoner  
 

Fakturaadresse: 
Elektronisk fakturaadresse er vårt organisasjonsnummer: 974 761 319.
Les mer om elektronisk faktura.

Papirfaktura godtas i unntakstilfeller. Adressen er da:

Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Fakturamottak DFØ
Postboks 4746
7468 Trondheim
             Ref.: 2400 + bestillers initialer

  Forværelser
Embetsledelsen 22 00 35 09
Beredskapsstaben 22 00 35 09
Samordningsstaben 22 00 35 09
Administrasjonsavdelingen 22 00 35 09
Barnehage- og utdanningsavdelingen 22 00 38 25
Helseavdelingen - NB! Telefontider 22 00 39 04 
Juridisk avdeling 22 00 36 28
Landbruksavdelingen 22 00 36 48
Miljøvernavdelingen 22 00 36 56
Sosial- og familieavdelingen 22 00 36 30
Vergemålsavdelingen 22 00 37 00

Statens hus, Oslo

Nettredaktør: Liv Asta Ødegaard, telefon: 22 00 35 14

Oslo og Akershus

Telefon sentralbord: 22 00 35 00 
fmoapostmottak@fylkesmannen.no 
Telefaks: 22 00 35 35
Tlf hovedresepsjon: 22 00 37 62