Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Hvem er fylkesmann?

Valgerd Svarstad Haugland er fylkesmann.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 07.11.2012

Fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland

Valgerd Svarstad Haugland (f. 1956) ble i 2011 utnevnt i statsråd som fylkesmann i Oslo og Akershus. Haugland tiltrådte som fylkesmann 1. desember 2011.

Valgerd Svarstad Haugland kom fra stillingen som kirkeverge i Oslo. Hun har vært stortingsrepresentant for Akershus i 12 år og partileder i KrF i 9 år. Haugland har vært statsråd i to perioder, barne- og familieminister i 3 år og kultur- og kirkeminister i 4 år. I tillegg til en rekke politiske toppverv har hun i nesten 10 år arbeidet i ulike lærerstillinger.


I dag har Valgerd Svarstad Haugland følgende tillitsverv: 

2009 -  Leder i styret for Vinterfestspill i Bergstaden
2017 -  Juryleder for Husbankens boligsosiale pris 
2019 -  Medlem av valgkomiteen i UNICEF