Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Oppstart av verneprosess for 18 naturreservater i Marka

Fylkesmannen starter opp verneprosess etter naturmangfoldloven for 18 områder i Marka. Samtlige områder har også blitt vurdert vernet som friluftlivsområder etter markaloven.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 20.02.2014

Oppstartsmeldingen gjelder 18 områder som det tidligere er meldt oppstart for etter markaloven § 11, men som nå vurderes vernet etter naturmangfoldloven §37. Gjennom dialog mellom grunneierne, nærings- og miljøorganisasjonene og Fylkesmannen, har det blitt enighet om grenser for områdene. Disse grensene legges til grunn i det videre arbeidet, og kan ses for hvert område i kartene.

Oppstartsbrevet og hefte med utfyllende informasjon om verneprosessen finner du til høyre på siden. De 18 områdene er som følger:

 • Atjernmyrene (1197 daa), Ringerike kommune – kart og områdebeskrivelse
 • Blåfjell (1931 daa), Asker og Røyken kommuner - kart og områdebeskrivelse
 • Branntjernhøgda (1555 daa), Lunner kommune - kart og områdebeskrivelse
 • Garlaushøgda (575 daa), Bærum kommune - kart og områdebeskrivelse
 • Glitrelia (379 daa), Nittedal kommune - kart og områdebeskrivelse
 • Haklomana (760 daa), Oslo kommune - kart og områdebeskrivelse
 • Karlshaug (1450 daa), utvidelse av Karlshaugen naturreservat, Nittedal kommune - kart og områdebeskrivelse
 • Kjerringkollen-Søttjernberga (12902), Ringerike og Hole kommuner - kart og områdebeskrivelser: Kjerringkollen-Nibbitjern og Søttjernberga
 • Kobberhaugene og Vindernhøgda (2248 daa), Oslo kommune - kart og områdebeskrivelse
 • Langtjernbrenna (327 daa), utvidelse av Oppkuven-Smeddalen naturreservat, Ringerike kommune - kart og områdebeskrivelse
 • Langvassbrenna (3863 daa), Jevnaker kommune - kart og områdebeskrivelse
 • Lillomarka (3142 daa), Oslo og Nittedal kommuner - kart og områdebeskrivelse
 • Prekestolen (556 daa), Nittedal og Gjerdrum kommuner - kart og områdebeskrivelse
 • Ringsås (680 daa), Bærum kommune - kart og områdebeskrivelse
 • Rudskampen (1201 daa), Nannestad kommune - kart og områdebeskrivelse
 • Slottet (349 daa), Ringerike og Oslo kommuner - kart og områdebeskrivelse
 • Snellingsrøysa (2902 daa), Nannestad og Lunner kommuner - kart og områdebeskrivelse
 • Spålsberget (810 daa), Ringerike kommune - kart og områdebeskrivelse