Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

På stevnemøte for mer lokalmat i Osloregionen

6.-7. april ble det arrangert møtebørs i Osloregionen hvor lokalmatprodusenter og spisesteder møttes til speed dating. Hensikten er mer lokalmat på menyen hos regionens hotell og restauranter.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 07.04.2016

Møtebørsen er det aller første B2B-arrangementet som har vært arrangert i forlengelsen av Osloregionens deltakelse på Grüne Woche (IGW). Møtebørsen er lagt opp som speed dating hvor lokale mat- og drikkeprodusenter møter potensielle innkjøpere innenfor reiselivet i Osloregionen. Med 42 bedrifter på plass, representert ved nærmere 60 deltakere, ble arrangementet fort fullbooket. Interessen for denne typen møteplasser med forhåndsbookede avtaler mellom kjøper og selger, er etterspurt. Marius Egge fra Egge Gård har hatt flere nyttige møter og gjort et knippe avtaler. «Man kan ikke sitte hjemme om man vil selge», påpeker Marius.

Samlingen startet med seminarer og samtaleverksteder. Her fikk produsentene gode tips om hva som skal til for å lykkes med innsalget til hotell og restaurant, mens reiselivsbedriftene fikk ta del i erfaringer fra spisesteder som har lykkes med å bruke lokale mat- og drikkeprodukter i eget konsept, og ikke minst merverdien dette kan gi bedriften. Morten Nystad fra Siljanhjort AS syntes han hadde stor nytte av ettermiddagen. Han likte godt kombinasjonen av foredrag og samtaleverksted hvor han selv aktivt kunne oppsøke informasjon og snakke med fagmiljøer. «Mest inspirerende var foredraget av Ingulf Galåen fra Rørosmat som bekreftet at man kan få til nesten det umulige bare man er framoverlent», sier Morten. På kvelden fikk deltakerne være med på ølsmaking med fokus på øl til mat, etterfulgt av felles middag.

Osloregionen – en matregion

Det er et mål at Osloregionen skal bli kjent som en matregion, og mer lokalmat på menyen vil bidra til dette. «Lokalprodusert mat blir viktigere og viktigere som en del av reiselivsopplevelsen i Osloregionen. Derfor er det behov for arenaer som dette hvor produsenter møter serveringsteder», sier Knut Aandal, daglig leder i Akershus Reiselivsråd, samt styreleder i Visit OsloRegion.

Møtebørsen skal også bidra til å nå regjeringens målsetning om 10 milliarder i omsetning av lokalmat i 2025. Samarbeidspartnere for arrangementet er Regional Matkultur, HANEN og Visit OsloRegion, - alle regionale eller nasjonale aktører innenfor lokalmat og reiseliv. HANEN har også vært teknisk arrangør.

Arrangementet er en del av det regionale utviklingsprosjektet Mat og reiseliv i Osloregionen, som er et samarbeid mellom Osloregionens Fylkesmenn, fylkeskommuner og Innovasjon Norge. Prosjektet omfatter også Osloregionens deltakelse på Grüne Woche 2016.

Kontaktpersoner