Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Plantevernkurs

Det har vært forespørsel etter plantevernkurs på kveldstid/helg fra enkelte som ikke har anledning til å gjøre dette på dagtid i uka. Derfor arrangerer vi dette nå før sesongen, på Huseby gard i Blaker.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 23.03.2018

Førstegangskurs 
Tid: torsdag 12.april, kl. 18 – 22.00. Huseby gard, Blaker

Fornyingskurs
Tid: lørdag 14.april, kl. 10 – 16.00

Eksamen: tirsdag 17.april, kl. 18 – 23.00

Påmelding til: kurs@husebygard.no og spørsmål til tlf. 957 65 253

Hilsen
Olaf S Aanerud / og Tore Strandenegen

Kontaktpersoner