Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Kompetanseanalyse - et viktig verktøy for barnehagens eier og styrer

Dato:
7. februar 2019 08.30 - 16.00
Sted:
Thon Hotel Arena, Lillestrøm
Arrangør:
Fylkesmannen i Oslo og Viken
Målgruppe:
Eiere av kommunale og private barnehager, styrere i kommunale og private barnehager, rådgivere for områdene kompetanse- og myndighetsoppgaver i bydeler i Oslo og kommuner i Akershus, Buskerud og Østfold

Er du barnehageeier eller styrer i barnehage? Jobber du med utvikling av kompetanse og kvalitet på barnehageområdet, eller er du barnehagemyndighet i bydel/kommune i Oslo, Akershus, Buskerud  eller Østfold?

Hvis du kan svare ja på et av disse alternativene  - da må du melde deg på vår konferanse 7. februar 2019 på Lillestrøm.

 

 

Publisert 07.12.2018

Denne konferansen retter seg mot barnehageeeiere og styrere, barnehagemydnigheter og andre som arbeider med kompetanse og kvalitet i barnehager i vårt nye fylkesmannsembete Oslo og Viken.

Det er gratis å delta på denne konferansen. De som ønsker eller har behov for overnatting kontakter selv Thon Hotel Arena og ordner med rom. Se mer informasjon i sidemenyen.

 

Konferansens hovedtema - kompetanseanalyse som verktøy for for barnehagens eier og styrer

Fordragsholderne vil belyse hvordan barnehagens eier og styrer kan få mer og bedre kjennskap til barnehagens kompetansebehov ved å bruk av analyser som verktøy. 

Utvikling av kompetanseplaner, kvalitet og innhold i barnehagen blir mer målrettet når arbeidet er forankret i god kjennskap til det faktiske kompetansebehovet til virksomheten. Godt arbeid med kompetanseutvikling er også en positiv faktor for barnehager som skal rekruttere medarbeidere med riktig og god kompetanse til virksomheten. Barnehager med god og nok kompetanse er robuste og istand til å møte forventinger og krav som samfunnet stiller til dem.

 

Hvorfor delta på en konferanse om analyse av barnehagens kompetansebehov?

Kvalitetsutvikling i barnehagen innebærer en kontinuerlig utvikling av personalets kompetanse. Barnehageeier skal sørge for at personalet har riktig og nødvendig kompetanse. For å skape en kultur for felles læring og kvalitetsutvikling i den enkelte barnehage må barnehagens eier og styrer iverksette og lede kollektive utviklings- og endringsprosesser.

En analyse av barnehagens kompetansebehov gir både eier og ledelsen innsikt i de faktiske kompetansebehovene til virksomheten. Det gir videre et godt grunnlag for utviklingen av en langsiktig plan for kompetanseutvikling og rekruttering som er tilpasset barnehagens behov.

Kompetansestrategien for fremtidens barnehage viser til at store endringer i barnehagesektoren fører til økt kompetansebehov i barnehagene. Rammeplanen stiller klare krav til barnehagen som pedagogisk virksomhet, er tydelig på personalets forpliktelser for å kunne gi alle barn et kvalitativt godt barnehagetilbud og stiller høye krav til barnehagepersonalets kompetanse. (s. 8).

God kompetanse er viktig for at barnhagen skal oppfylle sitt samfunnsmandat og gi alle barn et godt barnehagetilbud med høy kvalitet.

 

Vi ser fram til en fin og innholdsrik dag sammen med deg!

 

 

 

 

Dato:
7. februar 2019 08.30 - 16.00
Sted:
Thon Hotel Arena, Lillestrøm
Arrangør:
Fylkesmannen i Oslo og Viken
Målgruppe:
Eiere av kommunale og private barnehager, styrere i kommunale og private barnehager, rådgivere for områdene kompetanse- og myndighetsoppgaver i bydeler i Oslo og kommuner i Akershus, Buskerud og Østfold