Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Fagdag om cannabis, rus og traumer

Dato:
6. november 2018 09.30 - 16.15
Sted:
The Well, Kongeveien 65, Sofiemyr
Arrangør:
Helseavdelingen
Målgruppe:
Kommunene i Akershus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I samarbeid med Oppegård kommune arrangerer vi denne fagdagen.

Publisert 01.10.2018

Påmelding på denne lenken - frist er 24.oktober

 

Program

09.30–10.00 Registrering og kaffe
10.00–10.10 Velkommen v/ HAP-koordinator Randi D. Marthinsen
(Hasjavvenningsprogrammet)
10.10–10.15 Praktisk informasjon v/ Annett Trehjørningen, The Well
10.15–10.30 Innledning v/ Svein Gulbrandsen, Fylkesmannen i Oslo og
Akershus
10.30–11.30 Rus og traumer v/ spesialpsykolog Lars Lyster, RVTS Øst
(Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og
selvmordsforebygging)
11.30–12.30 Lunsj og mingling
12.30–13.15 Rus og traumer fortsetter
13.15–13.30 Pause
13.30–14.15 Oppegård HAP-team
14.15–14.30 Pause
14.30–15.15 Oppegård HAP-team fortsetter
15.15–15.30 Pause
15.30–16.15 Tenåringshjernen, cannabisbruk og evnen til affektregulering
v/ spesialpsykolog Didrik Hægeland

Dato:
6. november 2018 09.30 - 16.15
Sted:
The Well, Kongeveien 65, Sofiemyr
Arrangør:
Helseavdelingen
Målgruppe:
Kommunene i Akershus