Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Tidslinje

10.03.2017: Kongen i statsråd vedtar ny struktur for fylkesmannsembetene. Embetene i Oppland og Hedmark skal slås sammen. Stillingene som fylkesmann i de nye embetene lyses ut.

21.06.2017: Regjeringen vedtar at det nye embetet skal lokaliseres på Lillehammer, men med en av embetets avdelinger lokalisert til Hamar. Knut Storberget utnevnes til fylkesmann.  

07.09.2018: Kongen i statsråd vedtar at navnet på det nye fylkesmannsembetet skal være Fylkesmannen i Innlandet.

01.01.2019: Embetet etableres. Det er da gått 238 år siden fylkesmannsembetene i Hedmark og Oppland bl­­e etablert ved at Oplandenes amt ble delt i Kristians amt (senere Oppland fylke) og Hedemarken amt (Hedmark fylke).