Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Oppfølging av veteraner

Fylkesmennene har fått en rolle i å følge opp at kommunene ivaretar veteraner som har deltatt i  internasjonale operasjoner.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 29.10.2018

Det er kommunene som er ansvarlige for "sine" vetereaner og som skal ha en plan for å ivareta disse. 8. mai er siden 2011 etablert som nasjonal veterandag og det er ønskelig at kommunene hvert år arrangerer en markering for å vise samfunnets anerkjennelse, støtte og takknemlighet overfor personell som har deltatt i internasjonale operasjoner.

Kommunene bør ha egne planer for anerkjennelse og ivaretakelse av personell som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner, for eksempel markere dette på den nasjonale frigjørings- og veterandagen 8. mai. 

Bodø kommune har utarbeidet en slik plan. Denne finner du til høyre på siden.