Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Jodtabletter ved atomulykker

Er du under 40 år, gravid, ammende eller har hjemmeboende barn? Da anbefaler Statens strålevern deg å ha jodtabletter hjemme. Tablettene kan gi beskyttelse mot radioaktivt jod ved atomulykker, og skal bare tas etter råd fra myndighetene

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 23.10.2018

I vedlagte informasjonsark fra Statens Strålevern, kan du lese mer om hvorfor du skal ta jodtabletter, når tablettene skal tas, hvem som skal ta dem og hvor  mye som skal tas.

Informasjonsarket til innbyggerne og medisinsk informasjon til helsepersonell finner du til høyre på siden