Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Det er innført droneforbud i forbindelse med NATO-øvelsen

Det er innført restriksjoner for modellfly og luftfarttøy som ikke har fører om bord, i forbindelse med Trident Juncture 2018. Politiet oppfordrer publikum til å følge forbudet som er innført.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 05.10.2018

Forbud mellom 25. oktober - 7. november 

Luftromrestriksjonene trer i kraft 25. oktober 2018 kl. 08:30 og opphører 7. november 2018 kl. 22.00.

Forbudet gjelder ikke flyging i forbindelse med militær-, politi-, ambulanse, søk- og redningsoppdrag eller øvelser på slike oppdrag.

Forbudet omfatter store deler av Hedmark og litt av Oppland.

Forbudet gjelder i tillegg til eksisterende lovverk

Droneforbudet gjelder i tillegg til de generelle forbudsområdene som reguleres i Forskift om kontroll med informasjon innhentet med luftbårne sensorsystemer (2018).

Kontaktpersoner