Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

-Snakk med barn om soldatene som kommer

Høstens NATO-øvelse er i oppstartfasen. Personer som har opplevd krig og traumer tidligere, eller barn, kan synes det er ubehagelig med synlige soldater og økt militær trafikk. Nå gis veiledning om å snakke med slike grupper.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 16.09.2018

– Snakk om øvelsen og hvorfor NATO øver i Norge, oppfordrer helsedirektør Bjørn Guldvog alle berørte kommuner.

Storøvelsen Trident Juncture, som i størst grad berør Lesja, Dovre og Lillehammer i Oppland, vil synes og høres også andre steder, også på steder der folk ikke er vant til å se soldater, stridsvogner og helikoptre.

– Barn kan bli redde eller urolige av dette. Vi anbefaler voksne å snakke med barn om øvelsen og om NATO, selv om barna ikke selv spør, sier Guldvog.

Helsedirektoratet har via et brev til alle landets fylkesmenn anbefalt at representanter for kommunen eller foreldre snakker med disse om øvelsen og hvorfor NATO øver i Norge.

Les mer om tips og råd her.