Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

To fylkesberedskapsråd øvde

Fylkesberedskapsrådene både i Hedmark og Oppland hadde møte som del av en storøvelse nylig. En større «papirøvelse», der departementer, direktorater, fylkesmenn og andre deltar, gjorde at også andre etater i Innlandet ble involvert. Totalforsvaret ble øvet.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 19.11.2018

Fylkesberedskapsrådene - altså representanter for forsvaret, blålysetater og andre etater og organisasjoner – fikk ros av fylkesmann Sigurd Tremoen på møtet for å ta øvelsen på alvor. En slik øvelse er jo et "spill" der den enkelte virksomhets innlevelse er viktig for gjennomføringen. Denne gangen var øvelsen en del av NATO-øvelsen Trident Juncture.

Fylkesberedskapsrådet møtes jevnlig for å orientere hverandre, for å gi Fylkesmannen råd og for å peke på forhold som må løses lenger opp i systemet. Under øvelsen har mange av dem fått rikelig med utfordringer, mens andre etater i mindre grad har blitt berørt.

Beredskapsavdelingene hos de to fylkesmennene jobbet sammen (fra første januar er det jo en avdeling) på Hamar, og håndterte de hendelser som oppsto, og som ble rapportert inn fra andre myndigheter eller via fiktive nyhetsrapporter.

Kontaktpersoner