Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Presserom

  • Embetsledelsen uttaler seg til media om avdelingsovergripende saker, saker av særlig viktighet, om prinsipielle spørsmål eller spørsmål som er kontroversielle.
  • Kommunikasjonssjef kan uttale seg til media om avdelingsovergripende saker etter fullmakt fra embetsledelsen.
  • Avdelingsdirektør/stabssjef uttaler seg til media om saker innenfor egne ansvarsområder.
  • I avdelingsdirektør/stabssjefs fravær, uttaler underdirektør seg.
  • Saksbehandler kan, i forståelse med avdelings direktør/stabssjef gi faktiske opplysninger om saker innen eget saksområde, saksbehandlingen m.m. Ved spørsmål om avgjørelse i en sak som er under behandling, henvises det til embetsledelse/ avdelingsdirektør/stabssjef.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 08.10.2012

Aktuelt

Kommunikasjonssjef
Ivar Ødegaard

91 16 54 60
61 26 60 04
epost:
fmopiod@fylkesmannen.no

Abonnér på nyheter fra nettsida vår.

Søk i Offentlig elektronisk postjournal.