Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Presserom

  • Embetsledelsen uttaler seg til media om avdelingsovergripende saker, saker av særlig viktighet, om prinsipielle spørsmål eller spørsmål som er kontroversielle.
  • Kommunikasjonssjef kan uttale seg til media om avdelingsovergripende saker etter fullmakt fra embetsledelsen.
  • Avdelingsdirektør/stabssjef uttaler seg til media om saker innenfor egne ansvarsområder.
  • I avdelingsdirektør/stabssjefs fravær, uttaler underdirektør seg.
  • Saksbehandler kan, i forståelse med avdelings direktør/stabssjef gi faktiske opplysninger om saker innen eget saksområde, saksbehandlingen m.m. Ved spørsmål om avgjørelse i en sak som er under behandling, henvises det til embetsledelse/ avdelingsdirektør/stabssjef.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 08.10.2012

Publisert 08.05.2014

Bruk av logo

Vår logo består av riksvåpenet og navnet Fylkesmannen i Oppland.

Heraldiske regler for riksvåpenet gjør at Fylkesmannens logo skal stå først når den blir brukt sammen med andre logoer. Det betyr at vår logo må stå øverst dersom flere logoer står under hverandre, eller lengst til venstre dersom de står etter hverandre vannrett. Ikke noe må stå over kronen i riksvåpenet.


Publisert 10.11.2012

Visuell profil

Fylkesmannen i Oppland kommuniserer på mange fagområder, både muntlig og skriftlig. For å ha en tydelig visuell profil er det viktig å være konsekvent i bruk av alle grafiske elementer, slik at Fylkesmannen fremstår med et entydig og gjenkjennbart visuelt uttrykk.

Profilmanualen legger føringer for hvordan trykksaker, lysbilder etc. skal utformes og informerer om farger, typografi, oppsett, bilder og plassering. Den beskriver logo, farger, materialbruk, fonter og tilhørende grafiske elementer samt bilder.

Universiell utforming ligger til grunn for de valg som er gjort, og det anbefales konsekvent bruk av miljøvennlig papir. Her er designprofilen.


Aktuelt

Kommunikasjonssjef
Ivar Ødegaard

91 16 54 60
61 26 60 04
epost:
fmopiod@fylkesmannen.no

Abonnér på nyheter fra nettsida vår.

Søk i Offentlig elektronisk postjournal.