Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Saksbehandlingstid på grunn av sammenslåingen

Fylkesmannen i Oppland og Fylkesmannen i Hedmark slår seg ved nyttår sammen til Fylkesmannen i Innlandet. Dette krever betydelige datajusteringer. Blant annet blir hovedsaksbehandlingssystemet i embetene nede i perioden fra 17. desember og til etter jul. Dette får konsekvenser for vår saksbehandlingstid.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 22.11.2018

Vi mottar cirka 1.000 henvendelser hver eneste uke. Rettsikkerhet og forvaltningspraksis gjør oss svært avhengige av å ha et godt og stabilt saksbehandlingssystem for å håndtere alle brev og henvendelser.

Vi ønsker å gjøre oppmerksom på dette allerede nå, slik at kommuner og andre som sender oss saker med svarfrist/høringsfrist i den grad det er mulig kan ta hensyn til dette.

Begge embeter har åpent selv om det digitale saksbehandlingssystemet er nede, og vi vil håndtere de tidskritiske oppdragene våre.

NB! Vergemålsenhetene har et eget saksbehandlingssystem som skal slås sammen. Disse vil ha noen dager kortere nedetid (20. desember og til etter jul), men også på dette området må det forventes forsinkelser i behandlingen av saker og håndtering av tjenester.

Vi ber om forståelse for at dataarbeidene vil gi konsekvenser vi ikke fullt ut rår over.