Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Rovviltnemnda 2018

Artikler om rovviltnemnda fra 2018:

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 12.10.2017

Publisert 19.10.2018

Møte i rovviltnemnda 26. oktober

Møtet avholdes  10.00-13.00 i Statens Hus på Lillehammer


Publisert 10.08.2018

Møte i rovviltnemnda 24. august

Møtet holdes i Statens hus på Lillehammer, kl 10-1300.


Publisert 07.08.2018

Innkalling til telefonmøte 10. august

Det gjennomføres et telefonmøte i rovviltnemnda 10. august kl 10-10.30


Publisert 17.07.2018

Rovviltnemnda på Kvamsfjellet 21. juni

I forkant av rovviltnemndmøtet, som var lagt til Rondablikk hotell på Kvamsfjellet, møtte rovviltnemnda i Oppland beitebrukere og landbruksrepresentanter fra Nord- og Sør-Fron.


Publisert 11.06.2018

Lisensfellingskvote for jerv 2018/19

Rovviltnemnda har vedtatt en kvote på 8 dyr (derav maks 3 hunndyr uavhengig av alder) for region 3/Oppland for lisensfellingsperioden 2018/19.


Publisert 07.06.2018

Innkalling til møte i rovviltnemnda 11. juni og 21. juni

Rovviltnemnda i region 3 skal ha to møter i juni.


Publisert 27.04.2018

Innkalling til møte i rovviltnemnda 3. mai

Det inviteres med dette til møte i rovviltnemnda i region 3 torsdag 3. mai 2018, fra kl. 1000 - 1300 på Statens hus, Lillehammer.


Publisert 15.02.2018

Innkalling til møte i rovviltnemnda 12. mars

Det inviteres med dette til møte i rovviltnemnda i region 3 mandag 12. mars 2018, fra kl. 12.00 - 15.00 på Statens hus, Lillehammer.


Publisert 12.02.2018

Regionmøter med mye engasjement

Rovviltnemnda i Oppland har i samarbeid med Fylkesmannen gjennomført fire regionmøter i fylket. Erfaringsutveksling etter beitesesongen 2017 og planer fremover var hovedtema. Mye engasjemnet, kunnskap, meninger, samt klare tilbakemeldinger ble delte med både rovviltnemnda og Fylkesmannen.  


Publisert 08.01.2018

Innkalling til møte i rovviltnemnda torsdag 18. januar 2018

Det iviteres med dette til møte i rovviltnemnda torsdag 18. januar 2018, fra kl. 10.00 -13.30 på Statens hus, Lillehammer.