Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Rovviltnemnda 2015

Artikler om rovviltnemnda fra 2015:

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 12.10.2017

Publisert 24.11.2015

Møte i rovviltnemnda 25. november 2015

Neste møte i rovviltnemnda blir 25. november kl. 14.00
-15. 30, Statens hus, Lillehammer. I forkant av møtet blir det gjennomført dialogmøte med inviterte lag, foreninger og etater.


Publisert 07.10.2015

Møte i rovviltnemnda 14. oktober

Neste møte i rovviltnemnda blir onsdag 14. oktober kl. 10.00 i Statens Hus, Lillehammer


Publisert 25.08.2015

Lisensfellingskvoten for jerv utvides

Med bakgrunn i opplysninger om en ytterligere jerveyngling (totalt ti ynglinger), så nemnda det som nødvendig å utvide lisensfellingskvoten med 6 dyr, fra 15 til 21 dyr.


Publisert 14.08.2015

Møte i rovviltnemnda 20. august, Hundorp

Neste møte i rovviltnemnda blir 20. august 2015 kl. 09.30 -10.30 i Storsalen, kommunehuset i Sør-Fron på Hundorp. Kommunen og faglaga i landbruket har invitert til møte kl 1100, der det er varslet at Statssekretær Lars Andreas Lunde vil delta. Nærmere informasjon vil bli lagt ut etterhvert.


Publisert 03.08.2015

Møte i rovviltnemnda 6. august, Hundorp

Neste møte i rovviltnemnda blir torsdag 6. august kl. 09.00 i Storsalen, kommunehuset i Sør-Fron på Hundorp.


Publisert 03.08.2015

Møte i rovviltnemnda 6. august, Hundorp

Neste møte i rovviltnemnda blir torsdag 6. august kl. 09.00 i Storsalen, kommunehuset i Sør-Fron på Hundorp.


Publisert 01.07.2015

Rovviltnemnda på langtur

Rovviltnemnda på langtur - Lærdal, Luster og Lom


Publisert 22.06.2015

Møte i rovviltnemnda 24. juni 2015

Neste møte i rovviltnemnda i region 3/Oppland blir 24. juni kl. 16.00 på Filefjellstuene, Vang i Valdres i forbindelse med at rovviltnemnda skal på studietur til Sogn 25. og 26. juni.


Publisert 13.05.2015

Rovviltnemndas vedtak om kvote for betinga skadefelling på rovvilt 2015/16

Rovviltnemnda gjorde i møte den 11. mai 2015 vedtak om skadefellingskvote på de fire store rovviltartene for 2015/16.


Publisert 05.05.2015

Møte i rovviltnemnda 11. mai 2015

Neste møte i rovviltnemnda blir 11. mai 2015 kl. 09.00 -11.30 på Statens Hus, Lillehammer. Merk starttidspunktet som er kl.09.00.