Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Rovviltnemnda 2014

Artikler om rovviltnemnda fra 2014:

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 12.10.2017

Publisert 01.12.2014

Referat fra møte i rovviltnemnda 20. nov. 2014

Nemnda vedtok blant annet lisensfelingskvote for gaupe 2015. Etter nemndsmøtet var det dialogmøte med inviterte lag, foreninger og etater.


Publisert 18.11.2014

Møte i rovviltnemnda 20. november

Neste møte i rovviltnemnda blir 20. november, klokka 09:00-10:15, Statens hus, Lillehammer. Nemndsmøtet etterfølges av dialogmøte med inviterte lag, foreninger og etater.


Publisert 19.09.2014

Ny møtedato for rovviltnemnda blir 13. oktober

Neste møte i rovviltnemnda blir flyttet fram til 13. oktober, klokka 10-12, Statens hus, Lillehammer.


Publisert 25.08.2014

Referater fra møter i rovviltnemnda 7. og 20. august 2014

Rovviltnemnda i region 3/Oppland hadde 7. august telefonmøte og vedtok kvote for lisensjakt på bjørn, og ordinært møte 20. august med blant annet vedtak om kvote for lisensjakt på ulv.


Publisert 02.07.2014

Referat fra møte i rovviltnemnda 25. juni 2014

 

Rovviltnemnda hadde møte på Ellingseter i Sør-Aurdal, og vedtok blant annet kvote for lisensfelling av jerv 2014/2015.


Publisert 30.06.2014

Rovviltnemnda på studietur til Buskerud/region 2

25-26. juni gjennomførte Rovviltnemnda i region 3 en studietur til Buskerud/region 2. Hensikten med studieturen var å utveksle erfaringer med naboregionen, og å møte beitebrukere og kommuneadministrasjon i begge rovviltregioner.


Publisert 19.06.2014

Lisensfellingskvote for jerv skal vedtas 25. juni

Kvoten for lisensfelling av jerv 2014/2015 skal vedtas på møtet i Rovviltnemnda 25. juni. I tillegg skal nemnda diskutere den forestående revisjonen av forvaltningsplanen for region 3. Møtet holdes på Ellingseter i Sør-Aurdal, i forbindelse med nemdas studietur til Buskerud.


Publisert 30.04.2014

Skadefellingskvote på rovvilt for beitesesongen 2014 skal vedtas

I tillegg er drøfting av vinterens lisensfellingsaktiviteter og bruken av årets FKT-midler viktige saker når rovviltnemnda i region 3 har møte på Lillehammer, torsdag 15. mai kl. 10.00 - 13.00.


Publisert 30.04.2014

Skadefellingskvote på rovvilt for beitesesongen 2014 skal vedtas

I tillegg er drøfting av vinterens lisensfellingsaktiviteter og bruken av årets FKT-midler viktige saker når rovviltnemnda i region 3 har møte på Lillehammer, torsdag 15. mai kl. 10.00 - 13.00.


Publisert 03.03.2014

Møte i rovviltnemnda i region 3/Oppland

Rovviltnemnda i region 3/Oppland holder møte i Statens Hus på Lillehammer, torsdag 13. mars 2014 kl. 10.00. Aktuelle saker er uttak av restkvoter, kvotejakt gaupe 2014 og budsjett FKT 2014.