Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Rovviltnemnda 2017

Artikler om rovviltnemnda fra 2017:

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 12.10.2017

Publisert 17.11.2017

Oppsummering fra dialogmøte og nemndsmøte

Den 9. november ble det holdt dialogmøte og nemndsmøte for rovviltnemnda i region 3/Oppland ved Statens hus på Lillehammer.


Publisert 25.10.2017

Invitasjon til dialogmøte og saksliste for møte 9.novmber

Rovviltnemnda i region 3 inviterer til dialogmøte og nemndsmøte torsdag 9. november 2017.  


Publisert 15.09.2017

Innkalling til møte i rovviltnemnda 28. september

Det inviteres med dette til møte i rovviltnemnda torsdag 28. september, Statens hus, Lillehammer kl. 10.00 -13.00.


Publisert 16.08.2017

Innkalling til møte i rovviltnemnda 24.august

Det inviteres med dette til møte i rovviltnemnda torsdag 24. august, Statens hus, Lillehammer kl. 10.00 -13.00.


Publisert 21.06.2017

Møte i rovviltnemnda 28.juni

Neste møte i rovviltnemnda i region 3/Oppland blir onsdag 28. juni kl. 11:00 - 14:30,  kommunehuset i Sør-Fron. 


Publisert 26.05.2017

Kvote for betinget skadefelling på fredet rovvilt 2017/18

Rovviltnemnda har vedtatt en skadefellingskvote på 6 ulv for 2017/18. For jerv er kvoten 4 dyr, gaupe 1 dyr og bjørn 2 dyr.


Publisert 26.05.2017

Lisensfellingskvote på jerv 2017/18 - vedtak i rovviltnemnda

Rovviltnemnda har i møtet 24. mai vedtatt en totalkvote på 12 jerv for lisensfellingsperioden 2017/18.


Publisert 12.05.2017

Møte i rovviltnemnda 24.mai

Neste møte i rovviltnemnda i region 3/Oppland blir onsdag 24. mai kl. 09:30 - 14:30, Statens Hus, Lillehammer.


Publisert 09.05.2017

Rovviltnemnda i region 3/Oppland har gjenopptatt sine verv

Etter at medlemmer i rovviltnemndene for region 3 og 5 den 26. april varslet at de ville gjennoppta sine verv, har nå Klima- og miljødepartementet tilbakeført myndigheten til nemndene.


Publisert 22.03.2017

Korrespondanse februar 2017

Korrespondanse rovviltnemnda i region 3/ Oppland 1. - 28. februar 2017.