Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Lisensfelling på bjørn, jerv ulv 2018/19

Det er åpnet for lisensfelling på jerv, bjørn og ulv i Oppland for 2018/19. Her finner du en oversikt over kvotevedtakene. Jegere må til enhver tid holde seg oppdatert på gjenværende kvote på telefon 901 54 084 (påskutt eller felte dyr meldes til FMs vakttelefon; 977 37 223).

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 20.09.2018

Jerv - fellingsperiode: 10. sept. - 15. februar
Totalkvote: 8 dyr, med maksimalt 3 hunndyr (uavhengig av alder).
Lisensområde A (jervesonen): Langs kommunegrensa mellom Vang/Øystre Slidre og Lom/Vågå, videre langs Rv51 til Vågåvatnet/Otta og deretter Otta og Gudbrandsdalslågen sørover til Otta. Deretter langs kommunegrensa mellom Sel og Nord-Fron til nasjonalparkgrensa for Rondane nasjonalpark, og denne følges til fylkesgrensa mot Hedmark: 3 dyr.

Lisensområde B (beiteprioritert område): 3 dyr 

2 dyr som tilleggsdyr som kan fordeles undervegs i lisensfellingsperioden. I KLDs endeligvedtak (etter klagebehandlng) skal tilleggsdyrene fordeles til områder der det har vært skader.

Bjørn - fellingsperiode 21. aug - 15. okt.
Totalkvote: 1 dyr - hele fylket ett fellingsområde

Ulv - fellingsperiode 1. okt - 31. mars
Totalkvote: 6 dyr - hele fylket ett fellingsområde

Om det blir kvotejakt på gaupe i 2019 (1. feb - 31. mars) er et spørsmål rovviltnemnda vil ta stilling til i møtet den 26. okt.

For bestemmelser som gjelder for jaktutøvelsen under lisensfelling se Forskrift om utøvelse av jakt felling og fangst. Se også kvotevedtakene.

Se også Forskrift om forvaltning av rovvilt, særlig §§ 15-17 som omhandler vilkår, bestemmelser om meldeplikt og ettersøk i forbindelse med jakt på rovvilt.

Kvotetelefon rovvilt

For gjeldende kvote tlf. 901 54 084. Telefonen er betjent med telefonsvar.

Påskutt (skadeskutt) eller felt rovvilt meldes til tlf. 97737223.

Vi gjør oppmerksom på at rovviltvakttelefonen er bemannet i perioden 16. september - 31. mars fra kl 0800-1530 på hverdager. På lørdag, søndag og helligdager er telefonen bemannet fra kl 1500-1700 når det pågår lisensfelling. Med virksom gaupekvote er telefonen bemannet fra kl 0800-1800 alle dager. For henvendelser utenom disse tidspunktene, legg igjen beskjed på telefonsvar eller send SMS. Særskilt gjelder dette felt/påskutt rovvilt, vi vil da ringe opp igjen så raskt som mulig. FMOP bbd/hkl