Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Klimapådriver – eksempel på regionalt samarbeid til etterfølgelse

-

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 13.12.2016

Klimapådriver for Hadeland, Kristin Molstad orienterte om hvordan klimaarbeidet i Hadeland er organisert. De tre kommunene Gran, Lunner og Jevnaker deler stillingen som Klimapådriver seg imellom, og prosjektet er organisert av regionrådet i Hadeland. Hadeland har en lag og god historie knyttet til klimaarbeidet, med tidligere Bioreg. Hadeland og deltakelse i «Grønne energikommuner». Etableringen av en dedikert stilling for arbeid med klima har medført at Hadeland i mange sammenhenger fremstår som foregangsregion for forankring og praktisk gjennomføring av klimaarbeid.

Kristin Molstads foredrag ligger her.

Mer informasjon om klimapådriver for Hadeland ligger her.