Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Bærekraftig sentrumsutvikling på Harestua

-

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 16.12.2016

Bruk av massivtre og tre som byggemateriale er også en viktig del av prosjektet Harestua sentrumsutvikling, som ble presentert av ordfører Harald Tyrdal i Lunner kommune og bestyrer i Lunner Almenning Johnny Gangstø.  Lunner kommune, sammen med Lunner Almenning, utvikler et område hvor målet er å skape et sentrum som er klimavennlig og bærekraftig, samt hvor bruk av tre er et sentralt element. For å kunne lykkes med en slik utvikling trekkes det frem betydningen av tett samarbeid med grunneier, felles mål, politisk forankring, legge sentrale funksjoner til det nye sentrum, kompetent bistand og medvirkning. 

Mer informasjon om forprosjektet, presentert gjennom prosjektet «Levende bygder» ligger her.