Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Tørkeskader i Opplands-jordbruket anslått til ca. 250 millioner kroner

Prognosen for erstatning for avlingssvikt fra Fylkesmannen i Oppland, oppdatert i september, er sendt til Landbruksdirektoratet. Det er anslått at vi får over 2400 søknader om erstatning etter avlingssvikt for en samlet sum av ca. 250 millioner kroner.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 21.09.2018

For en del kommuner meldes det likevel om gode grasavlinger etter 2. og 3. slått. Det er sørlige deler av fylket som er hardest rammet av avlingssvikt i 2018. 

Prognosen fra kommunene i september er oppsummert for de ulike vekstgruppene nedenfor.

 

Prognose avlingssvikt 2018

     

Vekstgruppe

% av gjennomsnittsavling

antall avlingsskadesøknader

estimert erstatning

Grovfôr

50

1800

200 000 000

Potet

60

20

10 000 000

Korn

45

600

30 000 000

Grønnsaker

60

8

8 000 000

Frukt

 

 

 

Bær

60

3

3 000 000

Honning

50 (?)

1

50000

SUM

-

2424

251 050 000

Prognosen fra september er økt betraktelig sammenlignet med prognosen fra august. Prognosen fra august (juli) baserte seg på innmeldte saker til kommunene, ikke anslag. Det var dessuten ferietid og ikke mulig å få inn utfyllende opplysninger fra mange av kommunene.

Beregningen tok utgangspunkt i størrelsen på gjennomsnittlige utbetalinger i tidligere år. Dette viser seg å være for lavt ut fra forholdene i 2018. Det var også vurdert som usikkert hvordan sesongen ville utvikle seg for høsting av gras utover i sesongen.

Kontaktpersoner