Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Bygdeutviklingsmidler ga TINE-prosjekt nasjonale muligheter

Fylkesmannen i Oppland bevilget i 2014 bygdeutviklingsmidler til TINE SA som ville utvikle en helhetlig økonomimodell som tar hensyn til økonomiske disposisjoner i hele livsløpet til gardbrukeren. Prosjektet "Livslinjeråd" er nå fullført og er allerede tatt i bruk også i mange andre deler av landet.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 10.08.2016

Økonomimodellen er utarbeidet for mjølkeprodusenter, men kan også benyttes av gardbrukere som driver andre produksjoner. Rådgivningen utvider den tradisjonnelle tankegangen omkring økonomisk driftsplanlegging ved at en i større grad ser på helheten og langsiktig planlegging. Det fokuseres bl.a. på hva som er mest gunstig når det gjelder tidspunkt og omfang av større investeringer, eiendomsoverdragelse og andre disposisjoner som berører både nåværende og neste brukerfamilie.

Resultatene etter at prosjektperioden nå er fullført, viser at rundt 150 gardbrukerfamilier i Oppland har hatt besøk av "Livslinjerådgiveren" eller bestilt denne tjenesten. Videre har noe over 300 gardbrukere deltatt i fagmøter om denne typen rådgivning i perioden. 

Spesielt interessant er det at TINE sentralt arbeider med å gjøre denne typen rådgivning tilgjengelig for mjølkeprodusenter i hele landet. Særlig Trøndelagsfylkene har kommet godt i gang. Grovt regnet har til nå 180 gardbrukere utenom Oppland bestilt det tekniske rådgivingsverktøyet som er utviklet i prosjektet i Oppland.