Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Nytt læringsnotat om dobbeltkontroll av legemidler

Helsedirektoratet har publisert et læringsnotat om uønskede hendelser i forbindelse med dobbeltkontroll av legemidler. Manuell dobbeltkontroll kan bidra til færre legemiddelfeil hvis den utføres riktig og etter felles standarder.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 13.12.2018

Læringsnotatet er en tilbakemedling fra Meldeordningen etter § 3-3 i spesialisthelsetjenesteloven og omhandler innmeldte hendelser som gier eller kunne ha gitt betydelig skade på pasient. Risikoområder og forslag til forbedringstiltak i notatet er basert på innholdet i meldingene. Meldeordningen vurderer uønskede hendelser i et systemperspektiv og retter oppmerksomheten mot å unngå at
lignende skjer igjen. Det er ønskelig at notatet brukes som et ledd i forbedringsarbeidet i pasientsikkerhet i
spesialisthelsetjenesten.