Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Tros- og livssynssamfunn

Oppdatert 22.03.2022

Tros- og livssynssamfunn kan kreve tilskudd fra staten. Trossamfunnsloven stiller krav om minst 50 tilskuddstellende medlemmer. Nye tros- og livssynssamfunn må registrere seg før de kan motta tilskudd. Alle samfunnene skal bruke den digitale løsningen til å sende inn søknad om registrering, krav om tilskudd, m.m. Fristen for å kreve tilskudd er utsatt til 9.mars 2022. 

Satsen som brukes for å beregne statstilskuddet var 1 310 kroner per medlem i 2021. Satsen for 2022 er ennå ikke fastsatt.

  • Statsforvalteren i Oslo og Viken behandler alle saker som gjelder samfunn i Oslo og Viken.
  • Saker som gjelder tros- og livssynssamfunn med adresse utenfor Oslo og Viken, blir behandlet hos Statsforvalteren i Agder.

Se mer informasjon om ordningen og bruk av den digitale løsningen.

Vis mer


Publisert 10.01.2017

Tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke må kreve tilskudd før 1. mars

Fristen for tros- og livssynssamfunn til å sende krav til Fylkesmannen om statlig og kommunalt tilskudd er 1. mars hvert år. Fristen kan ikke fravikes


Publisert 27.01.2016

Tilskudd til tros- og livsynssamfunn

Fristen for tros- og livssynssamfunn til å sende krav til Fylkesmannen om statlig og kommunalt tilskudd for 2016 er 10. mars 2016. Fristen kan ikke fravikes


Publisert 17.02.2015

Krav om statstilskudd til tros- og livssynssamfunn for 2015

Fylkesmannen i Oppland behandler krav om statstilskudd fra registrerte og uregistrerte tros- og livssynssamfunn. Brev er sendt ut til alle tros- og livssynssamfunnen i Oppland og fristen for å sende in krav er 13. mars.


Publisert 23.01.2015

Nesten 1,2 millioner kroner betalt ut til tros- og livssynssamfunn i Oppland

Det er registrert 21 tros- og livssynssamfunn i Oppland med et samlet medlemstall på 2601. Satsen pr. medlem var i 2014 kr. 449


Publisert 25.09.2014

Fylkesmannen hilste jubilanten

Hamar bispedømme er 150 år. Det ble markert onsdag. Da ble også boka “Hamar bispedømme i 150 år” lansert. Blant gratulantene var fylkesmann Kristin Hille Valla. Hun la vekt på kirkens utvikling i spenningsfeltet mellom forankring og forandring.


Publisert 29.10.2012

Tros- og livssynssamfunnene i Oppland fikk til sammen 880 444 kr i statstilskudd i 2011

Dette er en liten økning fra forrige år da det ble betalt ut kr 772 023 kroner. Det er registrert 20 tros- og livssynssamfunn i Oppland med et samlet medlemstall på 2137


Hjelp til innlogging

For å logge inn på den digitale løsningen trykker du på knappen «Digital løsning for tros- og livssynssamfunn».

Trykk deretter på knappen «Logg inn» øverst i høyre hjørne for å komme videre til ID-porten.

Trenger du ytterligere hjelp eller har en problemstilling du ønsker å melde fra om?