Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Separasjon og skilsmisse


Publisert 12.01.2018

Flere skilte seg i 2017

Det var en liten oppgang i antall skilsmisser i Oppland i 2017. Antall separasjoner gikk ned.


Publisert 14.03.2017

Stabilt antall skilsmisser

Både antall skilsmisser og antall separasjoner ligger stabilt i Oppland. I 2016 var det 388 separasjoner i vårt fylke og 326 skilsmisser.


Publisert 17.11.2016

Mogleg å søkje om skilsmisse på nett

Ektepar som ønskjer å gå frå kvarandre, kan no søkje om skilsmisse gjennom eit elektronisk søknadsskjema.


Publisert 03.02.2016

Færre skilsmisser i Oppland

Antall skilsmisser og separasjoner gikk ned i Oppland i fjor, sammenliknet med året før. I 2015 var det 386 separasjoner i vårt fylke og 318 skilsmisser.


Publisert 21.10.2015

Enklere å søke om separasjon

Ektepar som ønsker å gå fra hverandre, kan nå søke om separasjon via et elektronisk søknadsskjema.


Publisert 12.01.2015

Flere skiller seg i Oppland

I 2014 var det en økning i antall skilsmisser og separasjoner i Oppland i forhold til året før. I 2014 var det 408 separasjoner i vårt fylke og 351 skilsmisser. Dermed er tendensen fra de siste årene med stadig nedgang i separasjoner og skilsmisser snudd.


Publisert 13.01.2014

Stadig færre seperasjoner i Oppland

Vi må tilbake til 1980-tallet for å finne lavere seperasjonstall i vårt fylke. I 2013 var det 384 seperasjoner i Oppland og 336 skilsmisser. Det forsterker tendensen fra de siste årene med stadig nedgang i seperasjoner og skilsmisser.


Publisert 04.01.2013

Nedgang i antall seperasjoner og skilsmisse i Oppland

I 2012 var det 396 seperasjoner og 335 skilsmisser i Oppland. Det er en nedgang fra 2011, da var det 412 seperasjoner og 360 skilsmisser i fylket.