Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Kongelige besøk

Kongefamilien gjør en rekke offisielle reiser og besøk både i Norge og i utlandet. Fylkesmannen har i oppgave å forberede, gjennomføre og evaluere kongelige besøk i samråd med Det kongelige hoff. Ansvaret vårt gjelder kongelige reiser og besøk av offisiell karakter her i landet.

Presseprogram og akkreditering

En viktig del av oppgaven vår er å legge til rette for at media skal få gode arbeidsvilkår når kongefamilien kommer på besøk eller deltar på arrangement. I samråd med hoffet utarbeider vi et medieopplegg for journalister og fotografer. Journalister og redaksjoner som ønsker å dekke det kongelige besøket, må søke om akkreditering. Akkreditering skjer som regel via et digitalt skjema på Fylkesmannens nettsider. Akkrediterte journalister og fotografer får tilgang til egne presseområder.

Noen ganger er det av plassomsyn nødvendig å bruke pressepool eller fotopool. Det vil si at noen få av de akkrediterte får være til stede mot at de deler materialet sitt med andre akkrediterte journalister og redaksjoner. Når vi bruker pool, følger vi Norsk Presseforbunds poolreglement.

Invitasjoner

Arrangører som ønsker å invitere medlemmer av kongefamilien, blir bedt om å sende invitasjonen til Fylkesmannen i det aktuelle fylket. Dette gjelder arrangement utenfor Oslo. Fylkesmannen bringer invitasjonen videre til hoffet, som saksbehandler invitasjonen. 


Publisert 15.08.2018

Kongefamilien til Maihaugen

Mandag 27. august skjer åpningen av Dronningens barndomshjem, som er flyttet fra Vinderen i Oslo og satt opp igjen i Boligfeltet på Maihaugen. Åpningen er et privat arrangement for inviterte gjester, mens huset åpnes for publikum 29. august.


Lenker