Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Nedgang i utbetaling til fri rettshjelp

Fylkesmannen i Oppland har i 2014 betalt ut nærmere 5,5 millioner kr til fri rettshjelp. Til sammenligning ble det i 2013 betalt ut 5,9 millioner, altså en nedgang på cirka 400,000 kr.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 22.01.2015

Det ble også betalt ut ca. 400 000 kroner til dekning av utgifter til tolk i forbindelse med fri rettshjelp. Dette er ca. 120 000 kroner mindre enn i 2013.

Fri rettshjelp er i hovedsak advokatbistand som helt eller delvis dekkes av staten innenfor visse områder og gitte økonomiske vilkår. I 2014 kom det inn 1010 søknader om fri rettshjelp og 293 søknader om dekning av utgifter til tolk i forbindelse med fritt rettsråd i utlendingssaker. Til sammenligning kom det i 2013 inn 1270 søknader om fri rettshjelp og 349 søknader om dekning av utgifter til tolk.